กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง
กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
เอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัย
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย

 

  Visitors
 


บริษัท แอดวานซ์ ไทย เทสติ้ง จำกัด
ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการกับสถานประกอบการ โดยเฉพาะทางภาคหน่วยราชการ และภาคเอกชน ในประเทศไทยซึ่งซึ่งปัจจุบันระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม   เป็นระบบที่จำเป็นของ สถานประกอบการต่างๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสถานประกอบการที่จะต้องมีการส่งสินค้าออกสู่ตลาดโลก
โดยบริษัทได้ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน
เลขที่ ว-102

 

  Link Express

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
environnet.in.th
องค์การจัดการน้ำเสีย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

 -บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย
- บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน
- บริการตรวจวัดแสง/เสียง/ความร้อน
- บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม และน้ำทิ้ง
พร้อมทั้งจัดทำรายงานการตรวจวัด และข้อเสนอแนะให้กับลูกค้า


กระดานสอบถามฝากข้อมูลถึงเรา
Copyright 2004,  All rights reserved.   

อัพเดทล่าสุด :: ติดต่อเว็บมาสเตอร์

Home   |    About Us   |    Support   |    Services   |    Contacts   |    Webboard   |